Een sorteeroplossing voor de sorteerwetgeving

Heeft u afvalstoffen in uw bedrijf die u verplicht apart moet sorteren volgens de sorteerwetgeving? Veolia heeft verschillende oplossingen (grote of kleine volume van containers, vaten, etc...) voor uw bedrijf om correct uw afval te sorteren. Druk op de afvalstroom en ontdek onze afvaloplossing. Voor alle oplossingen kan u in onze catalogus terecht.  

Waarom moet ik als bedrijf sorteren?

De Belgische sorteerwetgeving is een gewestelijke wetgeving voor elk Belgisch bedrijf verplicht om correct te sorteren. Heeft u een ondernemingsnummer en/of BTW-nummer dan bent u via de overheid wettelijk verplicht om bepaalde afvalstromen apart te sorteren.

Meldingsplicht

Afvalverwerkers en afvalinzamelaars hebben de vervelde taak om slechte sortering te melden aan de overheid. Wij adviseren onze klanten om te voldoen aan de sorteerwetgeving.