Een foute sortering van verpakte voeding

Volgens de sorteerwetgeving bent u verplicht om enkele wettelijk bepaalde afvalstromen apart te sorteren en te laten inzamelen. Verpakte etenswaren is één van de afvalstromen die niet thuis hoort in uw restafvalcontainer.

Bij een verkeerde sortering zijn wij verplicht om dit te melden. Dit is een niet-conformiteit volgens de sorteerwetgeving. 

Het melden van een foute sortering is vervelende boodschap. 
Als betrouwbare en professionele afvalpartner van uw bedrijf verzorgen wij steeds een duidelijke communicatie.

Een kleine container voor verpakte voeding

Om te voldoen aan een correcte sorteringverplichting kan u steeds kiezen voor een klein formaat van retail food container.  Dit kleinste formaat is een 240 liter rolcontainer geschikt voor de inzameling van kleine volumes verpakte voeding.

Sorteerwetgeving

Welke afvalstromen bent u als Belgisch bedrijf verplicht om te sorteren? Ontdek welke afvalstromen u apart moet sorteren.

Ontdek de sorteerwetgeving

Waarom verpakte voeding sorteren?

Grondstof-schaarste is een hedendaags probleem.Door een correcte sortering van verpakte etenswaren kunnen gesorteerde producten opnieuw recycleren tot nieuwe producten. 

Hoe kan u correct werken?

Om in regel te zijn met de wetgeving inzake het sorteren van verpakte etensresten, mag uw container uitsluitend recycleerbare vervallen verpakte etenwaren bevatten.

Ontdek onze containers