Een foute sortering van groenafval

Volgens de sorteerwetgeving bent u verplicht om enkele wettelijk bepaalde afvalstromen apart te sorteren en te laten inzamelen. Groenafval is één van de afvalstromen die niet thuis hoort in uw restafvalcontainer.

Bij een verkeerde sortering zijn wij verplicht om dit te melden. Dit is een niet-conformiteit volgens de sorteerwetgeving. 

Het melden van een foute sortering is vervelende boodschap. 
Als betrouwbare en professionele afvalpartner van uw bedrijf verzorgen wij steeds een duidelijke communicatie.

Een kleine container voor groenafval

Om aan een correcte sorteerplicht te voldoen, kunt u altijd kiezen voor een kleiner formaat groenafvalcontainer. Dit kleinste formaat is een container van 10 m³ die geschikt is voor de inzameling van kleine hoeveelheden groenafval.

Sorteerwetgeving

Welke afvalstromen bent u als Belgisch bedrijf verplicht om te sorteren? Ontdek welke afvalstromen u apart moet sorteren.

> Ontdek de sorteerwetgeving

Waarom groenafval sorteren?

Grondstof-schaarste is een hedendaags probleem.Door een correcte sortering van groenafval kunnen gesorteerde producten opnieuw recycleren tot grondstoffen. 

Hoe kan u correct werken?

Om in regel te zijn met de wetgeving inzake het sorteren van groenafval, mag uw container uitsluitend recycleerbaar groenafval bevatten.

> Ontdek onze containers