Een foute sortering van afvalolie

Volgens de sorteerwetgeving bent u verplicht om enkele wettelijk bepaalde afvalstromen apart te sorteren en te laten inzamelen. Afvalolie is één van de afvalstromen die niet thuis hoort in uw restafvalcontainer.

Bij een verkeerde sortering zijn wij verplicht om dit te melden. Dit is een niet-conformiteit volgens de sorteerwetgeving. 

Het melden van een foute sortering is vervelende boodschap. 
Als betrouwbare en professionele afvalpartner van uw bedrijf verzorgen wij steeds een duidelijke communicatie.

Een kleine container voor afvalolie

Om te voldoen aan een correcte sorteringverplichting kan u steeds kiezen voor een kleine bidon voor afvalolie.
Dit kleinste formaat is een 25 liter bidon geschikt voor de inzameling van kleine volumes afvalolie.

Sorteerwetgeving

Welke afvalstromen bent u als Belgisch bedrijf verplicht om te sorteren? Ontdek welke afvalstromen u apart moet sorteren.

Ontdek de sorteerwetgeving

Waarom motorolie sorteren?

Grondstof-schaarste is een hedendaags probleem. Door een correcte sortering van motorolie kunnen gesorteerde producten opnieuw recycleren tot nieuwe producten. 

Hoe kan u correct werken?

Om in regel te zijn met de wetgeving inzake het sorteren van afgedankte olie, mag uw container uitsluitend recycleerbaar motorolie bevatten.

Ontdek onze containers