VALORLUB-premie voor inzameling en verwerking afvalolie

Heeft uw bedrijf afvalolie of gebruikte olie? Dan kan uw bedrijf een premie ontvangen voor het correct inzamelen en verwerken van gebruikte olie. 

Wie is VALORLUB?

VALORLUB is het beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van gebruikte olie of afvalolie. 

Wat zijn de voorwaarden?

- U bent een professionele gebruiker van olie (garagist, bedrijf,...) en u laat uw gebruikte olie inzamelen op Belgisch grondgebied.

- U laat jaarlijks (via één of meerdere ophalingen) tot 3.500 liter gebruikte olie ophalen.

- U laat uw gebruikte olie ophalen door Veolia.

- Het type gebruikte olie valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.

- De gebruikte olie is van goede kwaliteit ( < 10% water) en is niet vermengd met PCB's, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen.

- Valorlub betaalt geen vergoedingen voor de inzameling van transformatorolie.

- Er is geen tussenkomst wanneer de gebruikte olie gratis is afgehaald of wanneer Veolia een vergoeding toekent aan de professionele gebruiker.

Wat moet u doen om de VALORLUB-premie te ontvangen?

U hoeft niets te doen! Wij rapporteren de ingezamelde hoeveelheid afvalolie aan VALORLUB.

Wanneer u op jaarbasis (via één of meerdere afhalingen) tot 3.500 liter laat afhalen, heeft u recht op een vergoeding. Valorlub bepaalt dit forfaitaire bedrag in functie van de hoeveelheid en het soort olie, de marktvoorwaarden voor gebruikte olie en de inzamelmethode.

1. Na goedkeuring door Valorlub, ontvangt u per e-mail of brief een unieke code die u toegang geeft tot een beveiligde applicatie.

2. U volgt de instructies om in te loggen. In het validatiescherm vult u de unieke code en ook uw e-mailadres in.

3. U kan de premie valideren.

4. Valorlub zorgt voor de betaling van uw premie.

De uitbetaling van de premie ontvangt u in het jaar volgend op het jaar van ophaling van uw afvalolie.

Welke vergoeding krijgt u voor de inzameling van uw afvalolie?

Wanneer u op jaarbasis (via één of meerdere keren) minder dan 3.500 liter laat afhalen, heeft u recht op een vergoeding voor de kosten van inzameling. 

De forfaitaire vergoeding voor inzamelingen in 2024 bedraagt:

- van 0 tot 1.000 liter: 165 euro

- van 1.001 tot 3.500 liter: 180 euro

Meer info: www.valorlub.be

Veelgestelde vragen

VEOLIA biedt een professionele en efficiënte oplossing voor de ophaling van uw afvalolie.

VEOLIA biedt een correcte ophaling en werkt steeds conform de Belgische wetgeving & richtlijnen.

VEOLIA bezorgt jaarlijks de opgehaalde hoeveelheid afvalolie van uw bedrijf aan VALORLUB. 

De premies worden berekend op het ingezamelde gewicht van afvalolie van het huidige jaar.
De uitbetaling van de premies gebeurt 1 keer per jaar. Hierdoor zal u pas het jaar nadien een uitbetaling van uw premie ontvangen.

Voorbeeld:

U laat in het jaar 2020 afvalolie inzamelen via VEOLIA. We rapporteren in tussentijd de ingezamelde gewichten richting VALORLUB. Vanaf 2021 zal u de uitbetaling van uw VALORLUB premie kunnen ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden  om de VALORLUB premie te ontvangen? U ontdekt hier de voorwaarden waaraan uw bedrijf moet voldoen.

Je bedrijf heeft een vestiging gelegen in België.
Je laat jaarlijks tijdens 1 of meer ophaalmomenten afvalolie inzamelen via VEOLIA.
Een maximum van 2500L gebruikte olie wordt jaarlijks opgehaald bij je bedrijf.
Het type van olie is conform de voorwaarden van Valorlub en van goede kwaliteit die niet vermengd is met andere producten.

Bekijk hier de voorwaarden op de website van VALORLUB