Een foute sortering van folies

Volgens de sorteerwetgeving bent u verplicht om enkele wettelijk bepaalde afvalstromen apart te sorteren en te laten inzamelen. Transparante of bedrukte verpakkingsfolies is één van de afvalstromen die niet thuis hoort in uw restafvalcontainer.

Bij een verkeerde sortering zijn wij verplicht om dit te melden. Dit is een niet-conformiteit volgens de sorteerwetgeving. 

Het melden van een foute sortering is vervelende boodschap. 
Als betrouwbare en professionele afvalpartner van uw bedrijf verzorgen wij steeds een duidelijke communicatie.

Een kleine container voor transparante folies

Om te voldoen aan een correcte sorteringverplichting kan u steeds kiezen voor een kleine oplossing voor folies. Dit kleinste formaat is een 300 liter zak geschikt voor de inzameling van kleine volumes transparante folies.

Een kleine container voor bedrukte folies

Om te voldoen aan een correcte sorteringverplichting kan u steeds kiezen voor een kleine oplossing voor folies. Dit kleinste formaat is een 300 liter rolcontainer geschikt voor de inzameling van kleine volumes bedrukte folies.

Sorteerwetgeving

Welke afvalstromen bent u als Belgisch bedrijf verplicht om te sorteren? Ontdek welke afvalstromen u apart moet sorteren.

Ontdek de sorteerwetgeving

Waarom verpakkingsfolies sorteren?

Grondstof-schaarste is een hedendaags probleem. Door een correcte sortering van folies kunnen gesorteerde producten opnieuw recycleren tot nieuwe producten. 

Hoe kan u correct werken?

Om in regel te zijn met de wetgeving inzake het sorteren van bedrijfsafval, mag uw container uitsluitend recycleerbaar folies bevatten.

Ontdek onze containers