VALUMAT premies

Wie is VALUMAT?

Het beheersorganisme Valumat werd opgericht door een aantal matrasproducenten en de sectorfederaties Fedustria (textiel-, hout- en meubelindustrie), Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandel) met als missie om alle afgedankte matrassen (kost)efficiënt in te zamelen en duurzaam te verwerken. 

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om afgedankte matrassen apart op te slaan en te laten afhalen door een geregistreerde inzamelaar zoals Veolia. Valumat voorziet hiervoor een vergoeding.

Valumat bepaalt jaarlijks dit forfaitaire bedrag in functie van de marktomstandigheden voor inzameling, transport en verwerking op dat moment. 

Wat moet u doen om de VALUMAT premie te ontvangen?

Bestel het correcte formaat van container afhankelijk van je hoeveelheid matrassen. Dit kan via onze webshop of neem contact op met onze klantendienst. Gebeurt dit niet automatisch? Zie stap 2.

U hoeft niets te doen! Wij rapporteren de gewichten van de ingezamelde afgedankte matrassen aan VALUMAT.

- In het begin van elk kalenderjaar stuurt Valumat je per e-mail een uitnodiging voor het invullen van je jaarlijkse aangifte met een unieke code.

- Je volgt de instructies om in te loggen in de applicatie.

- In het validatiescherm vul je de unieke code en ook je e-mailadres in.

- Er wordt dan een automatische e-mail met een link gegenereerd en naar je e-mailadres gestuurd.

- Klik vervolgens op deze link om je aangifte in te vullen en volg de instructies op het scherm.

De uitbetaling van de premie ontvangt u in het jaar volgend op het jaar van ophaling van uw afgedankte matrassen. 

Een container voor uw oude matrassen?

VEOLIA heeft verschillende maten van containers voor de inzameling van uw afgedankte matrassen. Na een efficiënte inzameling zal een gespecialiseerd team uw gebruikte matrassen ontmantelen. Deze ontmanteling is essentieel voor een optimale recyclage van uw ingezamelde matrassen.

Uw offerte voor afgedankte matrassen

Veelgestelde vragen

- U bent uitbater van een zorgcentrum, vakantiecentrum, rusthuis, gevangenis, hotel of andere collectieve voorziening.

- U laat de afgedankte matrassen ophalen door een gehomologeerde VALUMAT inzamelaar zoals VEOLIA. 

- Het type matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.

- De matrassen zijn droog en zonder risico op verontreiniging.

- Zorg ervoor dat je de matrassen droog en zonder risico op verontreiniging oplaadt.  

Momenteel ontvangt u een vergoeding van € 330 per ton, wat neerkomt op ongeveer € 5 per matras.