VALUMAT-premie voor de inzameling van matrassen

Wie is VALUMAT?

Het beheersorganisme Valumat werd opgericht door een aantal matrasproducenten en de sectorfederaties Fedustria (textiel-, hout- en meubelindustrie), Comeos (handel en diensten) en Navem (meubelhandel) met als missie om alle afgedankte matrassen (kost)efficiënt in te zamelen en duurzaam te verwerken. 

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om afgedankte matrassen apart op te slaan en te laten afhalen door een geregistreerde inzamelaar zoals Veolia. Valumat voorziet hiervoor een vergoeding.

Valumat bepaalt jaarlijks dit forfaitaire bedrag in functie van de marktomstandigheden voor inzameling, transport en verwerking op dat moment. 

Wat zijn de voorwaarden om een VALUMAT-premie te ontvangen?

- U bent uitbater van een zorgcentrum, vakantiecentrum, rusthuis, gevangenis, hotel of andere collectieve voorziening.

- U laat de afgedankte matrassen ophalen door een gehomologeerde VALUMAT inzamelaar zoals VEOLIA. 

- Het type matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.

- De matrassen zijn droog en zonder risico op verontreiniging.

Wat moet u doen om de VALUMAT-premie te ontvangen?

Bestel het correcte formaat van container afhankelijk van uw hoeveelheid matrassen. Dit kan via onze webshop of neem contact op met onze klantendienst.

U hoeft niets te doen! Wij rapporteren de gewichten van de ingezamelde afgedankte matrassen aan VALUMAT. De premie wordt namelijk berekend op basis van het ingezamelde tonnage (600 €/ton).

1. Na goedkeuring door Valumat, ontvangt u per e-mail of brief een unieke code die u toegang geeft tot een beveiligde appliacatie.

2. U volgt de instructies om in te loggen. In het validatiescherm vult u de unieke code en ook uw e-mailadres in.

3.  U kan de premie valideren.

4. Valumat zorgt voor de betaling van uw premie.

De uitbetaling van de premie ontvangt u in het jaar volgend op het jaar van ophaling van uw afgedankte matrassen. De premie bedraagt 600 €/ton. Dit komt overeen met ongeveer 9 € per matras. 

Een container voor uw oude matrassen?

VEOLIA heeft verschillende maten van containers voor de inzameling van uw afgedankte matrassen.

Veelgestelde vragen

- U bent uitbater van een zorgcentrum, vakantiecentrum, rusthuis, gevangenis, hotel of andere collectieve voorziening.

- U laat de afgedankte matrassen ophalen door een gehomologeerde VALUMAT inzamelaar zoals VEOLIA. 

- Het type matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.

- De matrassen zijn droog en zonder risico op verontreiniging.

Momenteel ontvangt u een vergoeding van € 330 per ton, wat neerkomt op ongeveer € 5 per matras.