VALIPAC-premies voor verpakkingsafval

Verpakkingsafval sorteren in uw bedrijf is een wettelijke verplichting. Bedrijven die zich extra inzetten, helpen niet alleen het milieu, maar kunnen ook genieten van premies van Valipac.

Wie is Valipac?

Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. Valipac verzamelt onder meer informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd. Valipac neemt ook bepaalde wettelijke verplichtingen met betrekking tot verpakkingsmaterialen over van bedrijven.

Het belangrijkste doel van Valipac is het maximaliseren van het recyclen van verpakkingsmaterialen van bedrijven.

In ruil voor het sorteren van bedrijfsmatige verpakkingsmaterialen kan uw bedrijf verschillende premies ontvangen. 

Alle Valipac premies op een rij

Er zijn niet één maar meerdere Valipac-premies beschikbaar voor de inzameling van verpakkingsafval van bedrijven en ondernemingen. 

Startpremie

Deze premie ter waarde van 150 euro is bestemd voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer of afzetcontainer voor een correcte sortering en inzameling van hun verpakkingsmateriaal en die nog nooit een recyclage- of containerpremie van Valipac hebben ontvangen. De premie wordt eenmaal per ondernemingsnummer toegekend. 

Deze premie is cumuleerbaar met andere VALIPAC premies. 

Containerpremie

Deze premie is voor ondernemingen die een container gebruiken om hun bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren, in te zamelen en verwerken. 

De premie is een forfaitaire tussenkomst op de huurprijs van jouw selectieve containers. Het bedrag varieert afhankelijk van het type en het aantal gebruikte containers.

Deze premie is cumuleerbaar met andere VALIPAC premies. 

Recyclagepremie

Deze premie is geldig voor plastic of hout en wordt berekend per ton gesorteerd afval dat voor recyclage wordt aangeboden door jouw afvalophaler.

Houten verpakkingsafval: € 10/ton
Plastic verpakkingsafval: € 30/ton
Metalen verpakkingsafval: € 10/ton

Deze premie is cumuleerbaar met andere VALIPAC premies.

Zakpremie

Om naast een correcte inzameling van grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal ook het sorteren van kleine hoeveelheden verpakkingsplastic (folie, piepschuim, spanbanden) aan te moedigen, heeft Valipac nu ook een premie per zak in het leven geroepen. Deze premie komt bovenop de recyclagepremie voor plastic.

Het bedrag van deze premie is € 0,50 per aangekochte zak met een maximum van 500 zakken/site/jaar.

Deze premie is cumuleerbaar met andere VALIPAC premies. 

Wat moet u doen om een premie te ontvangen?

De premies worden automatisch aangevraagd door Veolia. U hoeft ze dus niet zelf aan te vragen!

Eens de aanvraag door VALIPAC goedgekeurd is, ontvangt u via mail of brief een code die u toegang geeft tot myCertificate.be. Het enige wat u dan nog moet doen, is uw gegevens controleren en de uitbetaling van de premie valideren.

Goed om weten: de premies worden uitbetaald in de loop van het jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben.

Veelgestelde vragen

Hieronder enkele belangrijke voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Valipac-premie. We spreken hier steeds over bedrijfsmatig verpakkingsafval dat selectief moet ingezameld worden bij de ontpakker. Er moet een recyclage plaatsvinden van het verpakkingsmateriaal door een Valipac erkende operator zoals Veolia.

Een container moet gevuld zijn met een minimum aan industrieel verpakkingsafval. (rolcontainer > 70% & afzetcontainer > 90%)

Enkel een vergoeding voor het buitenste/laatste inzamelrecipiënt. Geen interne recipiënten, geen vergoeding o.b.v. foliezak als deze ingezameld is in een afzetcontainer.

Een ontpakker is in orde met de wetgeving, eveneens wanneer hij ook verpakkingsverantwoordelijke is.

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel. Vraag uw offerte aan op onze webshop of contacteer het Veolia Contact Center voor het plaatsen van uw container(s). Zorg zeker voor een correcte sortering en inzameling van uw verpakkingsmateriaal. Controleer steeds of je verpakkingsverantwoordelijke bent.

Ontdek onze containers.

De premies worden berekend met de informatie van de inzameling van uw verpakkingsmateriaal van het huidige jaar. De uitbetaling van de premies gebeurt 1 keer per jaar. Hierdoor zal u pas het jaar na inzameling een uitbetaling ontvangen.

Afhankelijk van het scenario (nieuwe klant, aantal checks, etc.) zal u de betaling kunnen verwachten. De uitbetaling wordt volledig beheerd door Valipac.

Voorbeeld:

U laat in het jaar 2021 verpakkingsafval inzamelen bij Veolia. In 2022 rapporteren we de ingezamelde gewichten van 2021. Uitbetalingen van de ingezamelde gewichten in 2021 kunt u verwachten in 2022.

Voor het inzamelen van verpakkingsmateriaal van gevaarlijke producten zoals lege PE-verpakkingen, lege ME-verpakkingen of spuitbussen is de Valipac-premie ook beschikbaar. Het is hiervoor zeer belangrijk dat het verpakkingsmateriaal gerecycleerd wordt.

Om een Valipac-premie te bekomen is het belangrijk om te weten of u verpakkingsverantwoordelijke of ontpakker bent. Ontpakkers hebben recht op de Valipac-premie(s).

Ontdek meer informatie over ontpakkers en verpakkingsverantwoordelijken.