VALIPAC heeft als hoofddoel om verpakkingsmateriaal van bedrijven maximaal te recycleren.
Door deze acties vermijden we dat verpakkingsmateriaal bij je restafval terecht komt.
Ook gaat VALIPAC enkele wettelijke verplichtingen omtrent verpakkingsmateriaal van bedrijven overnemen.
Lees hieronder meer over de werking van VALIPAC.

Statief voor isomo

Wie is VALIPAC?

VALIPAC is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. VALIPAC steunt hierbij aangesloten ondernemingen die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval juist sorteren en laten recycleren. 

VALIPAC neemt de verplichtingen als verpakkingsverantwoordelijke omtrent de wettelijke rapportage van verpakkingsmaterialen van uw bedrijf over. 

VALIPAC steunt ondernemingen (ontpakkers) die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval juist sorteren en laten recycleren.
In ruil voor deze inspanning, kan uw bedrijf verschillende premies ontvangen voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Bekijk deze korte video van VALIPAC om meer inzicht te krijgen in de werking van VALIPAC.

 

Welke VALIPAC premies zijn er beschikbaar?

Startpremie

Deze startpremie is bedoeld voor bedrijven die voor het eerst een rolcontainer of afzetcontainer plaatsen voor een correcte sortering en inzameling van hun verpakkingsmateriaal. VEOLIA heeft hiervoor een heel aantal verschillende oplossingen beschikbaar in onze catalogus.

Deze premie is een starterspremie en dus heeft uw bedrijf nooit een premie van VALIPAC ontvangen.

Via deze starterspremie wil VALIPAC een correcte sortering en inzameling van verpakkingsafval bij bedrijven promoten.

Per ondernemingsnummer kan u deze éénmalig premie voor ontvangen.

Deze premie is cumuleerbaar met andere VALIPAC premies.

Containerpremie

Deze premie is voor ondernemingen die een container gebruiken om hun bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren, inzamelen en verwerken. Via deze premie wil VALIPAC Belgische bedrijven blijven stimuleren om verpakkingsmateriaal via VEOLIA te laten inzamelen.

Een containerpremie is bedoeld voor bedrijven met een correcte inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval door VEOLIA met behulp van VEOLIA containers of uw eigen container.

Deze premie is cumuleerbaar met andere VALIPAC premies.

Recyclagepremie

Een recyclagepremie is bedoeld voor bedrijven die verschillende soorten verpakkingensafval waarvoor recyclage mogelijk is correct te sorteren en inzamelen.

  • Recycleerbaar verpakkingsafval van hout
  • Verpakkingsafval van plastic
  • Spanbanden (PET/PP)

Via deze recyclage premie wil VALIPAC in uw bedrijf stimuleren om verpakkingsmateriaal waarbij recyclage mogelijk is correct in te zamelen via VEOLIA.

De recyclagepremie zal berekend worden op het ingezamelde tonnage. U laat door ons uw verpakkingsafval correct en veilig inzamelen.

Deze premie is cumuleerbaar met andere VALIPAC premies.

Zakpremie

Naast een correcte inzameling van grote hoeveelheden is er ook voor kleine hoeveelheden verpakkingsmateriaal een specifieke premie beschikbaar. Per aangekochte zak voor spanbanden, EPS en folies is er een premie beschikbaar.

Ook recyclage van kleine volumes verpakkingsafval wil VALIPAC stimuleren.

Hiervoor is de "Zakpremie" in het leven geroepen. 

U ontvangt een vaste premie per zak en een premie per gemiddeld gewicht van een ingezamelde zak.

Hoe meer zakken u aankoopt voor recyclage, hoe meer zakpremie u zal ontvangen.

VEOLIA heeft verschillende soorten zakken beschikbaar voor de inzameling van uw verpakkingsmateriaal. Door de aankoop van deze VEOLIA zakken voor verpakkingsmateriaal zal u de zakpremie bekomen als u voldoet aan de voorwaarden van VALIPAC.

Deze premie is cumuleerbaar met andere VALIPAC premies.

 

Vrachtwagen VEOLIA

VEOLIA is erkende afvalophaler bij VALIPAC

 

Ben ik verpakker of ontpakker?

Ik ben ontpakker

Ontpakkers zijn Belgische bedrijven die goederen ontpakken. Hierdoor komt er verpakkingsmateriaal vrij. Deze ontpakkers moeten een correcte sortering en inzameling toepassen van deze verpakkingsmaterialen.

VEOLIA kan voor u containers en een efficiënte inzameling voorzien.

Voor het bekomen van de premie verplicht VALIPAC ontpakkers om hun verpakkingsgoederen te laten inzamelen door een erkende afvalinzamelaar zoals VEOLIA. 

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet dan zal u vanuit VALIPAC een premie ontvangen als beloning voor deze correcte sortering en inzameling.

Ik ben verpakkingsverantwoordelijke

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is van toepassing voor uw bedrijf wanneer u verpakkingsafval op de belgische markt brengt. Dit door verpakte goederen op de Belgische markt te brengen of door het invoer van producten.

Ontdek welke types er zijn:

Uw bedrijf verpakt goederen (of laat goederen verpakken) om op de Belgische markt te brengen. (Type: A)

Uw bedrijf laat goederen invoeren om op de Belgische markt te brengen. U gebruikt of ontpakt deze goederen niet zelf. (Type B)

Uw bedrijf laat goederen invoeren en ontpakt deze binnen uw bedrijf. (Type C).

 

Wat is de procedure?

01

Vraag uw offerte via onze webshop of contacteer onze klantendienst

VEOLIA heeft verschillende oplossingen voor het correct sorteren van uw verpakkingsmateriaal.

Vraag uw offerte via onze webshop of via ons contact center.

02

Sorteer uw verpakkingsafval op een correcte wijze

Sorteer steeds volgens de sorteerwetgeving van uw gewest.
Laat uw verpakkingsmateriaal steeds op een correcte manier recycleren en inzamelen door VEOLIA volgens de acceptatiefiches van uw afvalstroom.

Een correcte inazmeling en recyclage is essentieel voor het VALIPAC process.
Voor het bekomen van de verschillende premies moet u voldoen aan de voorwaarden van VALIPAC.

03

Registratie bij VALIPAC

VEOLIA gaat in opdracht van VALIPAC enkele controles uitvoeren voor een correcte inzameling van uw verpakkingsmateriaal.

Nadien gaan we de informatie over de afvalinzameling van uw verpakkingsmateriaal aanmelden bij VALIPAC.

VALIPAC gaat na de ontvangen informatie controleren.

Na een positief resultaat zal u een e-mail van VALIPAC ontvangen met een inlogcode voor uw persoonlijk account (MyCertificate) op de VALIPAC website.

VALIPAC is verantwoordelijke voor het beheer van de MyCertificate website.

04

MyCertificate voor uw dossier

MyCertificate is het platform van VALIPAC.

Via de identificatiecode die u ontvagen heeft kan u inloggen op uw persoonlijk bedrijfsaccount voor de inzameling per kalenderjaar.

Het MyCertificate platform is volledig in het beheer van VALIPAC.

Indien u hier problemen heeft, kan u steeds contact opnemen met VALIPAC.

Geef hier uw bedrijfsgegevens aanvullen voor het ontvangen van uw premie(s).

05

Toekennen van uw premie(s)

Na een positieve evaluatie zal VALIPAC de premie storten op de bankrekening van uw onderneming.

Elk jaar zal u een nieuwe inlogcode ontvangen voor het MyCertificat platform.

Controleer steeds of u verpakkingsverantwoordelijke bent.

Indien u verpakkingsverantwoordelijke bent maar niet aangesloten bij VALIPAC dan heeft u geen recht op de VALIPAC premie(s). 

 

Andere belangrijke vragen over VALIPAC

Kom ik in aanmerking voor een valipac premie?

Hieronder enkele belangrijke voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de VALIPAC premie.

We spreken hier steeds over bedrijfsmatig verpakkingsafval dat selectief moet ingezameld worden bij de ontpakker.

Er moet een recyclage plaatsvinden van het verpakkingsmateriaal door een VALIPAC erkende operator zoals VEOLIA.

Een container moet gevuld zijn met een minimum aan industrieel verpakkingsafval. ( Rolcontainer >70 % / Afzetcontainer > 90 % )

Enkel een vergoeding voor het buitenste/laatste inzamelrecipiënt.
(Geen interne recipiënten, geen vergoeding o.b.v. foliezak als deze ingezameld is in afzetcontainer)

Een ontpakker is in orde met de wetgeving. (Eveneens wanneer hij ook verpakkingsverantwoordelijke is)

Hoe kan de VALIPAC premie(s) ontvangen?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel. Vraag gewoon je offerte aan op onze webshop of contacteer ons VEOLIA contact center voor het plaatsen van je container(s).

Zorg zeker voor een correcte sortering en inzameling van uw verpakkingsmateriaal.

Controleer steeds of je verpakkingsverantwoordelijke bent. 

Ontdek onze containers

Wanneer mag je de uitbetaling ontvangen?

De premies worden berekend met de informatie van de inzameling van uw verpakkingsmateriaal van het huidige jaar.
De uitbetaling van de premies gebeurt 1 keer per jaar.
Hierdoor zal u pas het jaar na inzameling een uitbetaling ontvangen.
Afhankelijk van het scenario (Nieuwe klant, aantal checks, etc.) zal u de betaling kunnen verwachten.
De uitbetaling is volledig in het beheer van VALIPAC.

Voorbeeld:
U laat in het jaar 2021 verpakkingsafval inzamelen bij VEOLIA.
In 2022 rapporteren we de ingezamelde gewichten van 2021.
Uitbetalingen van de ingezamelde gewichten in 2021 kan u verwachten in 2022. 

VALIPAC is ook van toepasing voor verpakkingsmateriaal van gevaarlijk afval.

Voor het inzamelen van verpakkingsmateriaal van gevaarlijke producten zoals "lege PE-verpakkingen, lege ME-verpakkingen of spuitbussen" is de VALIPAC premie ook beschikbaar. Het is hiervoor zeer belangrijk dat de het verpakkingsmateriaal gerecycleerd wordt.

 

Hieronder enkele voorbeelden van onze VEOLIA oplossingen.

Bekijk al onze oplossingen in onze VEOLIA catalogus: