VALIPAC

Valipac heeft als hoofddoel om verpakkingsmateriaal van bedrijven maximaal te recycleren.
Door deze acties vermijden we dat verpakkingsmateriaal bij uw restafval terechtkomt.
Ook gaat Valipac enkele wettelijke verplichtingen omtrent verpakkingsmateriaal van bedrijven overnemen.
Lees hieronder meer over de werking.

Wie is Valipac?

Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. Valipac steunt hierbij aangesloten ondernemingen die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval juist sorteren en laten recyclerenValipac neemt de verplichtingen als verpakkingsverantwoordelijke omtrent de wettelijke rapportage van verpakkingsmaterialen van uw bedrijf over. Valipac steunt ondernemingen (ontpakkers) die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval juist sorteren en laten recycleren.

In ruil voor deze inspanning, kan uw bedrijf verschillende premies ontvangen voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Bekijk deze korte video van Valipac om meer inzicht te krijgen over de werking van Valipac.

Welke Valipac-premies zijn er beschikbaar?

Er zijn niet één maar meerdere Valipac-premies beschikbaar voor de inzameling van verpakkingsafval. Veolia geeft u een overzicht van alle beschikbare Valipac-premies. 

Ontdek de verschillende Valipac-premies.

Hoe krijgt u een Valipac-premie?

Wat moet u als bedrijf of onderneming doen om een Valipac-premie te bekomen? Wij informeren onze bezoekers en klanten over de Valipac-premie aanvraagprocedure.

Ontdek hoe u een Valipac-premie kunt ontvangen.

Hieronder enkele voorbeelden van onze oplossingen

Veelgestelde vragen

Hieronder enkele belangrijke voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Valipac-premie. We spreken hier steeds over bedrijfsmatig verpakkingsafval dat selectief moet ingezameld worden bij de ontpakker. Er moet een recyclage plaatsvinden van het verpakkingsmateriaal door een Valipac erkende operator zoals Veolia.

Een container moet gevuld zijn met een minimum aan industrieel verpakkingsafval. (rolcontainer > 70% & afzetcontainer > 90%)

Enkel een vergoeding voor het buitenste/laatste inzamelrecipiënt. Geen interne recipiënten, geen vergoeding o.b.v. foliezak als deze ingezameld is in een afzetcontainer.

Een ontpakker is in orde met de wetgeving, eveneens wanneer hij ook verpakkingsverantwoordelijke is.

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel. Vraag uw offerte aan op onze webshop of contacteer het Veolia Contact Center voor het plaatsen van uw container(s). Zorg zeker voor een correcte sortering en inzameling van uw verpakkingsmateriaal. Controleer steeds of je verpakkingsverantwoordelijke bent.

Ontdek onze containers.

De premies worden berekend met de informatie van de inzameling van uw verpakkingsmateriaal van het huidige jaar. De uitbetaling van de premies gebeurt 1 keer per jaar. Hierdoor zal u pas het jaar na inzameling een uitbetaling ontvangen.

Afhankelijk van het scenario (nieuwe klant, aantal checks, etc.) zal u de betaling kunnen verwachten. De uitbetaling wordt volledig beheerd door Valipac.

Voorbeeld:

U laat in het jaar 2021 verpakkingsafval inzamelen bij Veolia. In 2022 rapporteren we de ingezamelde gewichten van 2021. Uitbetalingen van de ingezamelde gewichten in 2021 kunt u verwachten in 2022.

Voor het inzamelen van verpakkingsmateriaal van gevaarlijke producten zoals lege PE-verpakkingen, lege ME-verpakkingen of spuitbussen is de Valipac-premie ook beschikbaar. Het is hiervoor zeer belangrijk dat het verpakkingsmateriaal gerecycleerd wordt.

Om een Valipac-premie te bekomen is het belangrijk om te weten of u verpakkingsverantwoordelijke of ontpakker bent. Ontpakkers hebben recht op de Valipac-premie(s).

Ontdek meer informatie over ontpakkers en verpakkingsverantwoordelijken.