BANNER VALORFRIT - VEOLIA BELGIUM

VALORFRIT

VALORFRIT is het beheersorganisme voor de invoer, productie, verbruik, inzameling, recyclage en verwerking van gebruikte frituurolie en frituurvetten.
VALORFRIT gaat de volledige productie-, consumptie- en verwerkingsketen van gebruikte frituurolie en vetten monitoren.
VALORFRIT werkt nauw samen met producenten van frituurolie en frituurvetten maar ook afvalinzamelaars van frituurolie en frituurvetten zoal VEOLIA.

Als professionele partner van VALORFRIT informeren wij graag onze klanten over de werking van VALORFRIT. Ontdek hieronder alles over VALORFRIT

Hoe werkt VALORFRIT?

Wie frituurolie of frituurvet in België produceert of invoert op de Belgische mark is verplicht om informatie met VALORFRIT te delen. Hierdoor is VALORFRIT op de hoogte van de hoeveelheid frituurolie en frituurvetten die op de Belgische markt in omloop is. Producenten en invoerders brengen de frituurolie tot bij de consumenten en verbruikers.

De importeurs en producenten brengen de ingevoerde frituurolie en frituurvetten tot bij de professionele verbruikers. Deze verbruikers zetten verse frituurolie en frituurvet om in oude gebruikte frituurolie. Enkele voorbeelden van eindgebruikers zijn hotels, restaurants, cafés, frituren, keukens, grootkeukens, scholen, internaten, …

Laat uw frituurolie enkel ophalen door erkende inzamelaars van frituurolie. VEOLIA is een erkende afvalinzamelaar voor de ophaling van gebruikte frituuroliën en frituurvetten. Vraag gewoon uw offerte voor de inzameling van afval van frituurolie en frituurvet en zo is ook uw bedrijf in orde met de afvalwetgeving. Wij delen informatie over de opgehaalde hoeveelheid frituurolie en zorgen voor een optimale recyclage van frituurvet en frituurolie. Correct ingezamelde frituurolie of frituurvet kan omzet worden tot biobrandstof.

VALORFRIT gaat alle wettelijk benodigde informatie periodiek doorgeven aan de overheidsinstanties.

Aparte inzameling van frituurolie en vetten

Het is volgens de Belgische sorteerwetgeving verplicht om bepaalde afvalstromen apart in te zamelen.

Frituurolie en frituurvetten moet u apart sorteren en moet u apart laten inzamelen door een erkende inzamelaar.

Ontdek alle afvalstromen die u als bedrijf verplicht apart moet sorteren.

Deze afvalstromen waaronder gebruikte frituurolie en frituurvetten horen niet thuis in uw restafvalcontainer.

LOGO VALORFRIT - VEOLIA BELGIUM

Een container voor frituurolie afval