Inzameling van frituuroliën en -vetten door VALORFRIT

Wie is VALORFRIT?

VALORFRIT is het beheersorganisme voor de invoer, productie, verbruik, inzameling, recyclage en verwerking van gebruikte frituurolie en frituurvetten. VALORFRIT werkt nauw samen met producenten van frituurolie en frituurvetten maar ook met afvalinzamelaars van frituurolie en frituurvetten zoals VEOLIA. 

Als professionele partner van VALORFRIT informeren wij u graag over de werking ervan.

Hoe ziet een samenwerking tussen VEOLIA (aangesloten ophaler) en VALORFRIT eruit?

Het is volgens de Belgische sorteerwetgeving verplicht om gebruikte frituuroliën en frituurvetten apart te sorteren en te laten inzamelen door een erkende inzamelaar zoals VEOLIA.

Professionele gebruikers (niet alleen horecazaken, maar ook scholen, instellingen en verenigingen), kunnen de gebruikte frituuroliën of -vetten ter plaatse laten ophalen. 

Het volstaat om contact op te nemen met VEOLIA. Dit kan via onze webshop of neem contact op met onze klantendienst.

Wij bezorgen u containers waarin u de gebruikte olie doet, en als ze vol zijn, komen wij die ter plaatse wisselen tegen lege, propere vaten.

VEOLIA is verplicht om de hoeveelheid opgehaalde frituuroliën en frituurvetten in België over te maken aan VALORFRIT. Daarnaast zorgt VEOLIA voor een optimale recyclage van frituurvet en frituurolie. 

VALORFRIT geeft alle wettelijk benodigde informatie periodiek door aan de overheidsinstanties.