Een foute sortering van matrassen

Volgens de sorteerwetgeving bent u verplicht om enkele wettelijk bepaalde afvalstromen apart te sorteren en te laten inzamelen. Gebruikte matrassen zijn één van de afvalstromen die niet thuis hoort in uw restafvalcontainer.

Bij een verkeerde sortering zijn wij verplicht om dit te melden. Dit is een niet-conformiteit volgens de sorteerwetgeving. 

Het melden van een foute sortering is vervelende boodschap. 
Als betrouwbare en professionele afvalpartner van uw bedrijf verzorgen wij steeds een duidelijke communicatie.

Een kleine container voor matrassen

Om te voldoen aan een correcte sorteringverplichting kan u steeds kiezen voor een klein formaat van container voor matrassen. Dit kleinste formaat is een 30 m³ container geschikt voor de inzameling van kleine volumes matrassen.

Sorteerwetgeving

Welke afvalstromen bent u als Belgisch bedrijf verplicht om te sorteren? Ontdek welke afvalstromen u apart moet sorteren.

Ontdek de sorteerwetgeving

Waarom matrassen sorteren?

Grondstof-schaarste is een hedendaags probleem. Door een correcte sortering van matrassen kunnen gesorteerde producten opnieuw recycleren tot nieuwe producten. 

Hoe kan u correct werken?

Om in regel te zijn met de wetgeving inzake het sorteren van gebruikte matrassen, mag uw container uitsluitend recycleerbare matrassen bevatten.

Ontdek onze containers