Afvalcontainers en -verwerking voor
medische en zorgsector

Als tandarts, huisarts, verpleegkundige of dierenarts zit u op het einde van elke dag met medisch afval – afval dat u niet zomaar kunt weggooien. Veolia helpt u uw medisch afval veilig en hygiënisch in te zamelen en te verwerken.

Snelle en stipte ophaling

Duurzame afvalverwerking

Eenvoudig online beheer

Veiligheid en hygiëne, absolute prioriteit

Lege medicijnflesjes, besmet verzorgingsmateriaal, naalden en mesjes, bloedtubes en -zakken. Medisch afval kan chemische stoffen, medicijnen en andere gevaarlijke materialen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Om die veiligheidsredenen gooit u die niet zomaar weg. Onze experts leggen u graag uit hoe u uw werkplek veilig en hygiënisch houdt. Door afval te sorteren en te verwerken volgens de geldende voorschriften, wordt voorkomen dat deze stoffen in het milieu terechtkomen en schade veroorzaken aan ecosystemen. We stellen de juiste containers, vaten en dozen ter beschikking, die voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook met uw restafval en vertrouwelijke documenten helpen we u verder.

Afvalbeheer volgens de regels

Veolia staat voor afvalbeheer zonder zorgen. Of uw zaak nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië ligt, wij helpen u de lokale afvalwetgeving na te leven. Ook over (het mislopen van) premies hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij zoeken voor u uit of uw bedrijf in aanmerking komt voor premies, doen de premieaanvragen en informeren u over het bedrag waar u recht op hebt.

Uw afvalstromen als uitbater van een medische sector of zorgsector

Bij Veolia verwerken we verschillende soorten afval. Hieronder vindt u de meest voorkomende afvalstromen voor uw sector. Klik op een afvalstroom om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij de inzameling ervan.

Meest gekozen containers voor de medische sector of de zorgsector

Voor zowat elke afvalstroom kunnen we u meerdere containers bieden. Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur.