Gevaarlijk afval vormt een risico voor de gezondheid en het leefmilieu. Samen met Veolia kunt u uw gevaarlijk afval makkelijk, snel en vooral veilig sorteren.

Welke soorten gevaarlijk afval kunnen we verwerken?


Gevaarlijk afval is een vlag die vele ladingen dekt. Denk aan lege verpakkingen van gevaarlijke producten; verontreinigd opruimafval; verf, inkt, lijm en hars; laboafval; tl-lampen; oliefilters en spuitbussen. Wat dit type afval wel gemeen heeft, is dat het met de grootste zorg gesorteerd, opgehaald en verwerkt moet worden.


Welk gevaarlijk afval wilt u laten ophalen?

Onze containers voor gevaarlijk afval


Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur. Voor gevaarlijk afval zijn dit onze meest geschikte containers.

Hoe verwerken we gevaarlijk afval?


Met een specifieke voorbehandeling maken we het gevaarlijk afval eerst onschadelijk. Daarna sorteren we de grondstoffen maximaal. Wat kan dienen als secundaire grondstof, wordt daarvoor gebruikt. De rest wordt verbrand met energetische valorisatie, waarbij de vrijgekomen warmte als alternatieve energiebron dient om elektriciteit op te wekken.

Veilige opslag en ophaling


Welk type gevaarlijk afval u ook hebt, in welke hoeveelheden ook … De opslag en ophaling moet met de grootste zorg en voorzichtigheid gebeuren. Met de containers van Veolia kan dat. Wij leveren de juiste containers waar u wilt en halen ze op aanvraag op.