Een container voor gevaarlijk afval huren

Medisch afval, asbest, verven en lijmen, zuren … Gevaarlijk afval is een vlag die vele ladingen dekt. Wat dit type afval wel gemeen heeft, is dat het een risico vormt voor de gezondheid en het leefmilieu én dat het met de grootste zorg gesorteerd, opgehaald en verwerkt moet worden. Daarvoor zit u bij Veolia goed.

Onze meest gekozen afvalcontainers

Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur.
Voor gevaarlijk afval zijn dit onze meest geschikte containers.

Hoe verwerken we gevaarlijk afval?

Met een specifieke voorbehandeling maken we het gevaarlijk afval eerst onschadelijk. Daarna sorteren we de grondstoffen maximaal. Wat kan dienen als secundaire grondstof, wordt daarvoor gebruikt. De rest wordt verbrand met energetische valorisatie, waarbij de vrijgekomen warmte als alternatieve energiebron dient om elektriciteit op te wekken.

Veilige opslag en ophaling

Welk type gevaarlijk afval u ook hebt, in welke hoeveelheden ook … De opslag en ophaling moet met de grootste zorg en voorzichtigheid gebeuren. Met de containers van Veolia kan dat. Wij leveren de juiste containers waar u wilt en halen ze op aanvraag op.