Afvalbeheer is vandaag belangrijker dan ooit.
Elk gewest (Vlaanderen/Brussel/Wallonië) heeft zijn eigen sorteerverplichting.

In Vlaanderen zijn de verplichtingen inzake afvalsortering beschreven in een decreet (het materialendecreet) en een wetgeving (VLAREMA). Meer details hierover vindt u hier. Volgens deze regelgeving moet u niet alleen een steeds groter aantal afvalstromen sorteren, maar ook een VLAREMA-contract afsluiten met een inzamelaar van restafval die bij de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) geregistreerd is, zoals VEOLIA. In dit contract engageer je je om de te sorteren afvalfracties de je hebt selectief te houden en dus niet in het restafval te werpen.

-

VEOLIA staat klaar om u te begeleiden in een correcte sorteerverplichting.
Wij bieden een brede waaier aan oplossingen en geven u advies voor een correcte sortering.

Wat is de VLAREMA sorteerwetgeving?

In Vlaanderen zijn is elk bedrijf verplicht om hun bedrijfsafval te sorteren en te laten inzamelen door een door OVAM herkende afvalinzamelaar.

Grondstoffen worden steeds duurder en schaarser.
Een maximale recyclage van producten is essentieel.

24 stromen horen niet thuis in uw bedrijfsrestafval en uw bedrijf is verplicht om deze apart te sorteren en te laten inzamelen door VEOLIA. 

Welke stromen horen niet thuis bij uw bedrijfsafval?

Bekijk onze oplossingen door op de stroom te klikken.

VEOLIA vrachtwagen voor afvalinzameling

Een geregistreerde inzamelaar

Een correcte sortering en efficiënte inzameling is nodig voor verwerking van uw bedrijfsafval.

De Vlaamse sorteerwetgeving verplicht Vlaamse bedrijven om hun inzameling te voorzien door een OVAM geregistreerde afvalinzamelaar.

VEOLIA is jarenlang bij voorkeur de trouwe afvalinzamelaar van vele Vlaamse bedrijven.

Verplichte controles en het non-conformiteitsregister

De sorteerverplichting in Vlaanderen is een wettelijke verplichting voor het correct sorteren van 24 afvalstromen.
Deze afvalstromen horen niet thuis in uw restafvalcontainer. Indien een bedrijf geen correcte sortering toepast mag de afvalinzamelaar deze weigeren.
Wanneer het over gevaarlijk afval gaat is de afvalinzamelaar verplicht om deze te weigeren.

Sorteerfouten geven als resultaat dat wij extra moeten uitsorteren wat mogelijks een extra kost geeft.
Ook moet elke afvalinzamelaar een niet-conformiteit melden in het non-conformiteitsregister.

Wij van VEOLIA maken onze klanten er dagelijks van bewust om deze sorteerwetgeving correct na te leven.
Mogelijks kan de overheid controles uitvoeren die uiteindelijk kunnen leiden tot aanmaningen of een proces verbaal.

Hoe voorkomt u non-conformiteiten?

Door uw afval correct te sorteren. VEOLIA staat paraat om u stap voor stap te begeleiden in dit proces.
Als expert ter zake bieden we u de nodige informatie en oplossingen aan om uw sortering te optimaliseren en non-conformiteiten te vermijden.
Samen zetten we zo concrete stappen richting een meer circulaire economie in Vlaanderen.

Contacteer ons

Statief voor isomo

Sorteerverplichting per gewest

Per gewest is er een specifieke sorteerverplichting.
De locatie van uw onderneming bepaald welke stromen u apart moet laten inzamelen door een erkende inzamelaar.