Rapportage in Easy Waste

Zoals u natuurlijk verwacht hebben wij ook in Easy Waste rapportage voorzien. Om het afvalbeheer van uw onderneming volledig te kunnen beheren, optimaliseren en verder te verfijnen is een rapportage zeer belangrijk. U kan hiervoor steeds terecht op uw Easy Waste account.

1. Afvalstoffenregister

Als bedrijf bent u verplicht om informatie over uw afvalinzameling bij te houden. In uw afvalstoffenregister vindt u al uw afvalstromen en het maandelijkse volume afval dat Veolia bij u inzamelt. Gemakkelijk en snel beschikbaar in Easy Waste.

2. Financiële rapportage (Facturen)

Bekijk hier alle details van uw Veolia-facturatie. Aan de hand van verschillende filters kunt u makkelijk nagaan hoeveel uw afvalbeheer kost, hoe die kost evolueert en nog veel meer. In Easy Waste is hier een financieel rapport beschikbaar dat u zichten geeft in uw facturen.

3. Operationele rapportage (opdrachten/orders)

Bekijk hier alle details van uw Veolia-diensten. U vindt er per inzamellocatie en per afvalstroom informatie over de inzamelaar, de transporteur, de verwerker, enz... De operationele rapportage in Easy Waste geeft u inzicht in het aantal ophalingen, inzamelingen en veel meer... 

4. IMJV melding

Ieder jaar zijn er bedrijven die een IMJV moeten indienen bij de Vlaamse overheid. Via het IMJV geeft u aan welke afvalstoffen uw bedrijf het afgelopen jaar geproduceerd of uitgestoten heeft. Ook hiervoor heeft Veolia een oplossing beschikbaar op Easy Waste.

Rapporteren is over afval leren

We adviseren onze klanten om minimaal 1x per jaar hun afvalbeheer te analyseren. Met behulp van de facturen, orders en andere rapportages kan u uw afvalbeheer steeds verbeteren en optimaliseren. 

Toegang tot easy waste

Alle klanten van Veolia krijgen gratis toegang tot het Easy Waste platform. Via één van uw ontvangen facturen kan u zich direct aanmelden op Easy Waste.

Meer informatie