Hebt u industrieel chemisch afval in de vorm van organische of anorganische zuren? Samen met Veolia kunt u uw zuren makkelijk, veilig en snel sorteren.

Welke soorten zuren kunnen we verwerken?


Zuren herkent u aan de gevarenpictogrammen op de verpakking. Afval van zuren, zoals salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur of beitsstoffen, komt vooral vrij bij reinigingsprocessen.


Welke zuren wilt u laten ophalen?

Onze containers voor zuren


Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur. Voor zuren zijn dit onze meest geschikte containers.

Hoe verwerken we zuren?


Ook bij de verwerking van zuren proberen we zoveel mogelijk grondstoffen te recupereren. Zuren zijn vaak vervuild met zware metalen en/of beperkte concentraties organisch materiaal. We neutraliseren, immobiliseren of oxideren de afvalstoffen. Of we passen een combinatie van fysiochemische behandelingen toe.

Veilige opslag en ophaling


Zuren zijn uiterst schadelijk en moeten met de nodige voorzichtigheid gesorteerd worden. Veolia levert hiervoor de correcte bidons en vloeistofvaten. We halen ze op waar u maar wilt, zo vaak als u maar wilt (op aanvraag).