Solventen zijn vluchtige, heel brandbare chemicaliën, die speciale opslagvoorzieningen vragen. Samen met Veolia kunt u uw solventen makkelijk, veilig en snel sorteren.

Welke soorten solventen kunnen we verwerken?


Solventen zijn oplosmiddelen die u vaak terugvindt in producten voor huishoudelijk gebruik zoals thinners, white spirit, petroleum en alcoholen. In industriële toepassingen zijn solventen bijvoorbeeld nodig om reagentia op te lossen.


Welke solventen wilt u laten ophalen?

Onze containers voor solventen


Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur. Voor solventen zijn dit onze meest geschikte containers.

Hoe verwerken we solventen?


Solventen of verdunners krijgen een voorbehandeling zodat ze verbrand kunnen worden in cementovens of andere energetische valorisatieprocessen . De oplosmiddelen in de solventen kunnen ook gebruikt worden ter vervanging van andere, primaire brandstoffen (door middel van destillatie). Op die manier draagt de verwerking van solventen bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot bij verbranding. Gechloreerde solventen worden apart verwerkt.

Veilige opslag en ophaling


Deze vluchtige chemicaliën zijn vaak heel brandbaar, waardoor speciale voorzieningen nodig zijn bij opslag. Veolia biedt u een gamma veilige en efficiënte afvaloplossingen voor solventen. We halen bovendien uw volle bidons, vaten of container(s) op waar u maar wilt, zo vaak als u maar wilt (op aanvraag).