Als chemisch bedrijf, garage of werkplaats produceert u ongetwijfeld heel wat opruimafval. Met onze slimme oplossingen sorteert u uw opruimafval snel, gemakkelijk én veilig.

Welke soorten opruimafval kunnen we verwerken?


Opruimafval is al het chemisch besmeurd restafval zoals vodden, handschoenen, absorberend materiaal of kledij die verontreinigd zijn met koolwaterstoffen, verf, inkt, lijm, vernis of oplosmiddelen. Met ons ruim assortiment aan containers zamelt u uw opruimafval zorgeloos gescheiden in.

Onze containers voor opruimafval


Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur. Voor opruimafval zijn dit onze meest geschikte containers.

Hoe verwerken we opruimafval?

Uw opruimafval wordt na inzameling op hoge temperaturen verbrand in een draaitrommeloven. De rookgassen die hierbij vrijkomen worden bij nog hogere temperaturen via de naverbrandingsoven gezuiverd. De ontstane warmte wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.  

Veilige opslag en ophaling

Bij de inzameling en verwerking van uw opruimafval staat veiligheid centraal. Veolia beschikt over de nodige containers om uw opruimafval veilig te stockeren en te transporteren. We halen uw volle container op waar u wilt, wanneer u wilt (op aanvraag).