Opruimafval met olie ophalen in dekselvat plastiek van 60 liter | Veolia België

Opruimafval met olie Dekselvat plastiek 60 liter

Afmeting
400 x 650 mm (d x h)

Wat mag er wel en niet in uw oliehoudend opruimafval container?

Wat mag er wel en niet in een container voor oliehoudend opruimafval? In een container of vat voor oliehoudend opruimafval mogen enkel vodden absorbentia, filtermateriaal, etc. bevatten besmeurd met olie en oliehoudende producten. Ontdek hieronder wat toegelaten is in een container voor oliehoudend opruimafval.

Toegelaten

  • Opruimafval verpakt in vaten
  • Grond verontreinigd met olie
  • Kledij verontreinigd met olie
  • Absorbentia of absorptiemateriaal verontreinigd met olie
  • Filtermateriaal verontreinigd met olie
  • ...

Onze meest gekozen containers voor gevaarlijk afval