Opruimafval rolcontainer van 240 liter | Veolia Belgium

Opruimafval gevaarlijk Rolcontainer 240 liter

Afmeting
583 x 737 x 1076 mm (l x b x h)

Wat mag er wel en niet in uw gevaarlijk opruimafval container?

Wat mag er wel en niet in een container voor gevaarlijk opruimafval? In een container voor gevaarlijk opruimafval zijn vodden, absorbentia, filtermateriaal, handschoenen, kledij, etc.. besmeurd met gevaarlijke producten (producten met een gevarenlabel) toegelaten. Ontdek hieronder wat toegelaten is in een container voor gevaarlijk opruimafval.

Toegelaten

  • Opruimafval verpakt in vaten
  • Verontreinigde grond
  • Verontreinigde kledij
  • Verontreinigde absorbentia of absorptiemateriaal
  • Verontreinigd filtermateriaal
  • Verontreinigd papier en vodden

Onze meest gekozen containers voor gevaarlijk afval

Andere populaire diensten