Cookie Policy

Het doel van ons Cookiebeleid of Cookie Policy is om bezoekers te informeren over de aard, de functie en het gebruik van cookies.

Dit Cookiebeleid verschaft u de informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website en een van de subdomeinen ervan bezoekt (hierna "deze website" of "onze website" genoemd). 

"Cookies" betekent de cookies waarnaar in Sectie 2 en 3 hieronder wordt verwezen.

"Wij/ons" betekent NV Veolia nv-sa, Boulevard Poincaré 78-79, 1060 Saint-Gilles, België, en elk van haar verbonden ondernemingen, handelend als uitgever (de "Uitgever").

"Derde" betekent iemand die niet u of ons is.

"Gebruiker" betekent bezoekers of gebruikers van de website.

"GDPR" betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Dit Cookiebeleid kan te allen tijde worden bijgewerkt in geval van wijzigingen in de toepasselijke regelgeving. 

Ons privacybeleid ("Privacy Policy") geeft u meer details over de belangrijkste volgende informatie:

Welke gegevens worden door Veolia verwerkt en voor welke doeleinden?
Beveiliging en doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie
Wat zijn uw rechten onder GDPR en hoe kunt u deze uitoefenen?

De Website Privacyverklaring geeft u meer informatie omtrent het gebruik van de website.

Lees meer over onze cookie policy in het document hieronder.