In een laboratorium worden diverse gevaarlijke afvalstromen geproduceerd die speciale opslagvoorzieningen vereisen. Met de containers van Veolia zamelt u uw laboafval niet alleen veilig, maar ook snel én efficiënt in. 

Welke soorten laboafval kunnen we verwerken?

Verontreinigde reagentia, stalen, onderzoeksafval, afval van farmaceutische testen, milieutesten en kleine hoeveelheden geconcentreerde chemicaliën. U weet ongetwijfeld dat u verplicht bent om uw laboafval gescheiden in te zamelen. Met de containers van Veolia kiest u niet alleen voor de veilige opslag, maar ook voor een veilige verwerking van al uw laboafval.   

Onze containers voor laboafval

Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur. Voor laboafval is dit onze meest geschikte container.

Hoe verwerken we laboafval?

Om de definitieve vernietiging van alle gevaarlijke afvalstoffen te kunnen garanderen, wordt het ingezamelde laboafval op hoge temperaturen verbrand. Met de energie die vrijkomt tijdens de verbranding wordt elektriciteit opgewekt.  

Veilige opslag en ophaling

Laboafval dient steeds met de nodige voorzichtigheid gesorteerd te worden. Met ons plastieken dekselvat loopt u noch uw omgeving risico’s. Het dekselvat wordt steeds snel én flexibel geleverd en opgehaald wanneer u maar wilt.