Restafval Semi-ondergrondse container premium 1300 liter

Restafval sorteert u snel en makkelijk in onze semi-ondergrondse container premium van 1300 liter. We leveren de container, halen hem op en verwerken uw restafval.

Type : Semi-ondergrondse container premium

Afvalstroom : Restafval

Volume : 1300 liter

Restafval is al uw niet-gevaarlijk afval, dat niet gerecycleerd kan worden. Recycleerbare stoffen zoals papier en karton, pmd, glas, voedingsafval, kunststoffen, gevaarlijk afval, hout, glas, groenafval, enz. behoren niet tot restafval.

Klik op onderstaande link(s) om te raadplegen wat voor restafval wel of niet toegelaten is.

Link

Andere populaire diensten