Restafval Semi-ondergrondse container classic 5000 liter

Wat mag er wel en niet in uw restafvalcontainer?

Restafval is al uw niet-gevaarlijk afval dat niet gerecycleerd kan worden. Recycleerbare afvalstromen behoren niet tot restafval.

Toegelaten

 • Niet-gevaarlijk afval dat niet gerecycleerd kan worden
 • Bakpapier
 • Sigaretten
 • Gebruikte zakdoeken
 • Mondkapjes

Niet toegelaten

 • Papier en karton
 • Pmd
 • Glas
 • Voedingsafval
 • Kunststoffen
 • Gevaarlijk afval
 • Hout
 • Groenafval
 • ...