Restafval Semi-ondergrondse container classic 5000 liter

Restafval sorteert u snel en makkelijk in onze semi-ondergrondse container classic van 5000 liter. We leveren de container, halen hem op en verwerken uw restafval.

Type : Semi-ondergrondse container classic

Afvalstroom : Restafval

Volume : 5000 liter

Restafval is al uw niet-gevaarlijk afval, dat niet gerecycleerd kan worden. Recycleerbare stoffen zoals papier en karton, pmd, glas, voedingsafval, kunststoffen, gevaarlijk afval, hout, glas, groenafval, enz. behoren niet tot restafval.

Klik op onderstaande link(s) om te raadplegen wat voor restafval wel of niet toegelaten is.

Link

Andere populaire diensten