banner Restafval inzameling - VEOLIA

Elk bedrijf produceert restafval: bedrijfsafval dat niet gevaarlijk, maar ook niet recycleerbaar is. Samen met Veolia kunt u uw restafval makkelijk, veilig en snel sorteren.

Onze containers voor restafval


Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur. Voor restafval zijn dit onze meest geschikte containers.

Welke soorten restafval kunnen we verwerken?


Restafval is al uw niet-gevaarlijk afval, dat niet gerecycleerd kan worden. Recycleerbare stoffen zoals papier en karton, pmd, glas, voedingsafval, kunststoffen, gevaarlijk afval, hout, glas, groenafval, enz. behoren niet tot restafval.

Hoe verwerken we restafval?


Alle afval dat niet apart gesorteerd wordt, wordt verwerkt als restafval en gaat grotendeels naar de verbrandingsoven. De warmte die vrijkomt bij die verbranding dient om elektriciteit op te wekken.

Snelle en stipte ophaling


Bij Veolia kunt u snel en makkelijk een of meerdere containers voor uw restafval huren. Wij komen uw container(s) ledigen waar en wanneer u maar wilt, op vaste tijdstippen of op aanvraag.