Een container huren voor hoogcalorische solventen

Hoogcalorische solventen zijn bijvoorbeeld alcoholen, thinners dat vaak gebruikt wordt als spoelsolvent of labosolventen. Ook komen hoogcalorische solventen vaak vrij als productieafval. Wij leveren een vat of container waarin u gemakkelijk en snel hoogcalorische solventen kan sorteren. Wij verwerken nadien uw solventen op een kwalitatieve en duurzame manier.

Onze meest gekozen containers voor hoogcalorische solventen

Wat mag er wel en niet in uw hoogcalorische solventen container?

Wat mag er wel en niet in een container voor hoogcalorische solventen? In een container voor hoogcalorische solventen zijn enkel zuivere hoogcalorische solventen zoals thinner, ontvetter, white spirit, etc. toegelaten vrij van vreemde afvalstromen of voorwerpen toegelaten.  Ontdek hieronder wat toegelaten is in een container voor hoogcalorische solventen.

Toegelaten

  • Enkel niet gechloreerde solventen of oplosmiddel zijn toegelaten
  • White spirit
  • Terpentijn
  • Cleaner
  • Thinner
  • ...

Hoe verwerken we hoogcalorische solventen?

Solventen of verdunners krijgen een voorbehandeling zodat ze verbrand kunnen worden in cementovens of andere energetische valorisatieprocessen . Bij voldoende hoeveelheden van goede kwaliteit kan solvent gedestilleerd worden tot een nieuw solvent.

Snelle en stipte ophaling

Bij Veolia kunt u snel en makkelijk een of meerdere containers voor uw hoogcalorische solventen huren. Wij komen uw container(s) ledigen waar en wanneer u maar wilt, op vaste tijdstippen of op aanvraag.

Veelgestelde vragen

Een solvent of een oplosmiddel wordt gebruikt voor het oplossen van vast stoffen of het vloeibaar houden van stoffen of producten. solventen komen mogelijks met verschillende of soms meerdere gevaren. Wees steeds voorzichtig solventen.

White spirit is een waterige vloeistof t.o.v. terpentine dat meer een stroopachtige vorm heeft. Allebei worden ze vaak door schilders in de bouwsector. Deze worden gebruikt voor het verdunnen van verf, schoonmaken van verfmateriaal en soms ook als ontvetter. Afgedankte terpentine of white spirit kan u steeds professioneel laten ophalen in een vat of container van Veolia.