Een container huren voor diesel

Zoekt u een oplossing voor gebruikte diesel? Diesel is een gevaarlijke product dat mogelijks brandgevaarlijk zijn. Veolia helpt u met al uw solventen zoals diesel juist, makkelijk en snel te sorteren. U kan diesel deponeren in een professionele en veilige container van Veolia.

Onze meest gekozen containers voor diesel

Wat mag er wel en niet in uw diesel container?

Wat mag er wel en niet in een container voor diesel? Uw container mag enkel zuiver diesel bevatten afkomstig uit machines en voertuigen. U moet duidelijk aangeven dat de diesel zuiver is en vrij van vreemde afvalstoffen die het recyclage en verwerkingsproces kunnen beschadigen. Ontdek hieronder wat toegelaten is in een container voor diesel.

Toegelaten

  • Enkel zuivere diesel is toegelaten
  • Het diesel product moet vloeibaar en verpompbaar zijn
  • ...

Hoe verwerken we diesel?

Omwille van het lage vlampunt wordt diesel gecontroleerd verbrand,  bij de verbranding zal er energetisch gevaloriseerd waarbij energie vrijkomt door verbranding.

Snelle en stipte ophaling

Bij Veolia kunt u snel en makkelijk een of meerdere containers voor uw diesel huren. Wij komen uw container(s) ledigen waar en wanneer u maar wilt, op vaste tijdstippen of op aanvraag.

Veelgestelde vragen

Oude diesel kan u veilig deponeren in een container of vat van Veolia geschikt voor het behouden van diesel. Uw diesel zal nadien professioneel verwerkt worden op een duurzame manier. Gooi uw diesel niet in uw restafvalcontainer en zeker niet in de riolering of in de natuur, dit is schadelijk.

Diesel is ongeveer 6 maanden tot 2 jaar houdbaar afhankelijk van de manier van bewaring. Oude diesel is slecht voor uw machines en voertuigen dus wees steeds voorzichtig. Uw oude diesel kan u deponeren in een container of vat van Veolia.

Afgedankte diesel is vaak afkomstig van garages, transportsector, landbouwsector, bedrijven met (industriële) machines, en nog veel meer... Diesel is een vaak voorkomend product en afvalstof in Belgische bedrijven.