Lege kunststofverpakkingen zijn verpakkingen uit diverse kunststoffen zoals flessen, bidons en vaten. Samen met Veolia sorteert u uw lege kunststofverpakkingen snel én efficiënt.

Welke soorten lege kunststofverpakkingen kunnen we verwerken?

Vaten waar lijmen, verven, corrosieve, ontvlambare, irriterende of schadelijke producten in gestockeerd werden, moet u verplicht op een veilige manier inzamelen en afvoeren. Met behulp van Veolia bergt u kleine én grote hoeveelheden lege kunststofverpakkingen veilig op.

Onze containers voor lege kunststofverpakkingen


Het type container dat u nodig hebt, hangt af van uw afvalvolume, het aantal ophalingen, uw beschikbare ruimte en uw persoonlijke voorkeur. Voor lege kunststofverpakkingen zijn dit onze meest geschikte containers.

Hoe verwerken we lege kunststofverpakkingen?

Niet alle lege kunststofverpakkingen kunnen na inzameling worden gerecycleerd. Zij die effectief gerecycleerd kunnen worden, worden versnipperd en gewassen. De schone kunststofdeeltjes worden ingezet als grondstof voor de productie van nieuwe kunststofverpakkingen. Het niet-recycleerbare materiaal wordt verbrand met energierecuperatie.

Veilige opslag en ophaling

Veolia reikt u de geschikte containers aan om uw lege kunststofverpakkingen snel én veilig te sorteren. We leveren de container waar en wanneer u wilt en halen de volle container op afroep weer op.