Omgaan met afval is een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom legt OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, elk bedrijf in Vlaanderen verplichtingen op rond afvalbeheer. Die verplichtingen worden samengevat in het VLAREMA. Veolia helpt u om in orde te zijn met het VLAREMA.

Hover over me Tooltip text

Wat is het VLAREMA precies?


In Vlaanderen bestaat de wetgeving rond bedrijfsafval uit het Materialendecreet en het VLAREMA.

Het Materialendecreet heeft als doel de schadelijke gevolgen van grondstoffenverbruik en afval zoveel mogelijk te beperken. Het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) is het uitvoeringsbesluit van dat decreet. Het bevat gedetailleerde richtlijnen over hoe bedrijven hun bedrijfsafval moeten sorteren en laten inzamelen.

Voor wie geldt het VLAREMA?


Het VLAREMA geldt voor elk bedrijf dat in Vlaanderen gevestigd is.

Als bedrijf in Vlaanderen moet u voor uw bedrijfsrestafval een contract afsluiten met een afvalinzamelaar. Er is één uitzondering: als u de maximumhoeveelheid niet overschrijdt, kunt u uw bedrijfsrestafval ook met de tweewekelijkse gemeentelijke huishoudelijke afvalinzameling meegeven.

OVAM voert regelmatig controles uit op het naleven van het VLAREMA. Hebt u geen geldig contract of leeft u de regels niet na, dan loopt u het risico op aanmaningen en geldboetes.

Hoe bent u wettelijk in orde met het VLAREMA?


Hebt u een of meerdere bedrijfslocaties in Vlaanderen? Dan moet u het VLAREMA naleven. Het VLAREMA legt twee belangrijke verplichtingen op.

Hoe kan Veolia u helpen?


Bent u op zoek naar de juiste container om uw afval in te sorteren? Geraakt u niet goed wijs uit alle wettelijke verplichtingen? Kunt u wat hulp gebruiken om uw VLAREMA-contract op te stellen of uw aangifte in te vullen? Wij hebben de oplossingen voor u in huis!

Een brede waaier aan afvalstromen

Van restafval en pmd, over bouw- en sloopafval tot gevaarlijk afval … Bij Veolia verwerken we heel wat soorten afval. Hieronder vindt u de meest voorkomende afvalstromen. Klik op een afvalstroom om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij de inzameling ervan.

Altijd een container of zak op maat


We hebben een groot assortiment aan containers en inzamelzakken om uw afval snel en makkelijk te sorteren en in te zamelen. Compact, veilig, hygiënisch … Wat uw prioriteit ook is, we zoeken graag mee naar de beste oplossing voor uw bedrijf.

Uw VLAREMA-contract(en) via Easy Waste


Via Easy Waste, onze handige digitale tool voor afvalbeheer, kunt u al uw bedrijfslocaties waarvoor u een VLAREMA-contract moet tekenen, in kaart brengen en raadplegen. In enkele klikken brengt u uw contract in orde. Maak snel uw Easy Waste-account aan.

  • Stap 1: Log in op Easy Waste
  • Stap 2: Klik in de rechterbovenhoek op VLAREMA
  • Stap 3: Vul uw VLAREMA-aangifte in

Advies en begeleiding


Bent u op zoek naar persoonlijk advies of hebt u nog vragen? Weegt u diverse containers tegenover elkaar af? Hebt u nog vragen over VLAREMA? Onze afvalspecialisten zijn er voor u. Ze helpen u graag verder met al uw vragen.