LDPE-verpakkingsfolies zijn uitermate geschikt om te recycleren. Maar niet alle folies kunnen op dezelfde manier verwerkt worden. Daarom helpt Veolia u graag al uw folies juist, makkelijk en snel te sorteren.

Welke soorten folie kunnen we verwerken?


Rekfolie, wikkelfolie, krimpfolie … Heel wat secundair en tertiair verpakkingsafval van bedrijven bestaat uit polyethyleenfolies (LDPE-folies). Bij Veolia kunt u die folies snel en eenvoudig kwijt. Of ze nu transparant, gekleurd en/of bedrukt zijn, wij zamelen al uw polyethyleenfolies, -hoezen en -tassen in.

We onderscheiden twee soorten LDPE-folies: naturelle en niet-naturelle folies. We maken die opsplitsing omdat kleurloze, naturelle folies beter gerecycleerd kunnen worden dan gekleurde of bedrukte folies. Bij de verwerking bieden ze veel meer toepassingsmogelijkheden.


Welke folies wilt u laten ophalen?

Onze zakken en containers voor folies


Afhankelijk van uw volume en uw beschikbare ruimte, kunt u folies sorteren en laten inzamelen in zakken of in een container. Containers zijn geschikt voor grote volumes, vanaf 10 m3 per ophaling.

Kiest u voor zakken? Naturelle folies moeten in de zakken met het witte Veolia-logo, bonte en/of gemengde folies in de zakken met het blauwe Veolia-logo. Tip: als u die zakken samen met uw papier en karton-container laat ophalen, dan geniet u van een mooie korting.

Voor folies zijn dit onze meest geschikte containers.

Hoe verwerken we folies?


Alle ingezamelde LDPE-folies worden gebaald en naar een verwerker gebracht. Daar worden ze op kwaliteit gesorteerd, gemalen en gewassen. Het gemalen materiaal wordt thermisch geëxtrudeerd tot nieuwe LDPE-pellets. Die gerecycleerde korrels worden op hun beurt als nieuwe grondstof gebruikt, bijvoorbeeld voor vuilniszakken, voor nieuwe verpakkingsfolies of voor … uw inzamelzakken voor folies. 

Makkelijke opslag, stipte ophaling


Of u nu voor zakken of voor een container kiest, dankzij Veolia kunt u al uw transparante, gekleurde, bedrukte en/of gemengde folies snel en makkelijk sorteren. Bovendien hebt u recht op een Valipac-premie. Wij leveren uw zakken of containers waar u wilt en halen ze op wanneer u wilt, op vaste tijdstippen of op aanvraag.