• Frituurolie verpakt in kleinverpakking
  • PMD
  • Papier en karton
  • Restafval
  • Verpakt voedingsafval
  • Vertrouwelijke documenten
  • 15 m³
  • 240 liter